win11 kb5007651 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

win11 kb5007651

  1. VNZ-NEWS

    Microsoft tạm dừng khẩn cấp bản cập nhật Win11 KB5007651, thừa nhận có lỗi trong quy trình bảo mật cục bộ

    Vn-Z.vn ngày 19 tháng 03 năm 2023, Gần đây, Microsoft phát hành bản cập nhật KB5007651 cho Win11, nhưng theo phản hồi của người dùng bản cập nhật có những vấn đề . Sau khi cài đặt bản cập nhật, Windows Security sẽ xuất hiện thông báo "local Security authority protection is off. Your device may...
Top