win 8.1 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

win 8.1

  1. tramanh89xd

    Thảo luận Lịch sử các phiên bản Windows từ xưa đến nay

    Như các bạn đã biết, Windows là hệ điều hành phổ biến, được sử dụng rộng rãi ở khắp nơi trên thế giới và cũng khá quen thuộc với các bạn đúng không. Từ hồi mới biết máy tính mình đã được sử dụng Windows 98 đầu tiên, sau đó là Windows XP, Windows 7 rồi Windows 10. Nếu bạn nào dùng qua thì chắc...
Top