whats app | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

whats app

  1. V

    Vì những điều khoản mới của WhatsApp, số lượng người dùng chuyển sang Telegram tăng mạnh, lo ngại ảnh hưởng tiền điện tử

    (Vn-Z.vn) Ngày 13/01 Theo giới truyền thông nước ngoài, những thay đổi trong điều khoản dịch vụ của WhatsApp đã khiến mạng xã hội này mất đi số lượng lớn người dùng. Mạng xã hội này có nguy cơ mất đi quy mô phát triển vào tay các đối thủ cạnh tranh tư nhân và độc lập hơn, chẳng hạn như Telegram...
Top