webcam | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

webcam

  1. Cloud

    Hướng dẫn xem ứng dụng nào đang sử dụng Webcam trên máy tính

    Trường hợp bạn tò mò muốn biết ứng dụng nào đang ngầm sử dụng Webcam, hãy tải về công cụ miễn phí của Microsoft là Process Explorer để kiểm tra, tính năng của công cụ này mạnh mẽ hơn Window Task Manager thông thường. Bước 1: Tìm tên của webcam Thông tin này sẽ hiển thị tại mục Device Manager...
Top