vlcplayer | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

vlcplayer

  1. Administrator

    Hướng dẫn Hướng dẫn sử dụng VLC media player - các tính năng mà bạn ít biết

    VLC media player (thường gọi tắt là VLC) là một media player và streaming media server mã nguồn mở di động cao và đa nền tảng được viết bởi VideoLAN project. VLC hỗ trợ nhiều phương thức nén âm thanh và video cũng như nhiều định dạng file, bao gồm DVD-Video, Video CD và giao thức streaming. Nó...
Top