vịnh cướp biển | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

vịnh cướp biển

  1. Administrator

    The Pirate Bay đã trở lại bằng domain ban đầu

    Sau khi The Pirate Bay bị "chết" khoảng vài tuần đội ngũ đã gửi tất cả lưu lượng truy cập đến "lỗ đen" và chờ đợi ngày trở lại. Bây giờ người dùng có thể truy cập trang web này bằng tên miền chính ThePirateBay.org. The Pirate Bay ("Vịnh hải tặc", thường được viết tắt là TPB) là một trang...
  2. Administrator

    Kickass torrents bị đánh sập,Artem Vaulin chủ sở hữu bị bắt giữ

    Artem Vaulin chủ sở hữu của trang chia sẻ Torrent " Đá Đít" ( Kickass) đình đám ngang ngửa với Vịnh Cướp biển (thepiratebay) vừa bị bắt giữ tại Ba Lan. Artem Vaulin năm nay 30 tuổi bị cáo buộc nhiều tội danh trong đó nghiêm trọng nhất là tội vi phạm bản quyền hình sự, âm mưu rửa tiền . Trang...
Top