vietnam heritage photo awads | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

vietnam heritage photo awads

  1. Administrator

    TCBC Khai mạc cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam 2019 - Canon 8 năm liên tiếp cùng tạp chí Việt Nam Heritage

    Ngày 11 tháng 09 năm 2019, tại TPHCM, Canon đánh dấu chặng đường 8 năm liên tiếp cùng tạp chí Việt Nam Heritage thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam phát động Giải thưởng ảnh Di sản Việt Nam – Vietnam Heritage Photo Awards 2019. Đây là chương trình Giải thưởng ảnh Vietnam Heritage Photo Awards...
  2. Administrator

    Canon phát động Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam – Vietnam Heritage Photo Awards 2018

    Canon Marketing Việt Nam tiếp tục đồng hành với vai trò nhà tài trợ chính cho Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam (Vietnam Heritage Photo) lần thứ 7. Đây là cuộc thi thường niên do tạp chí Vietnam Heritage trực thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức, nhằm kỷ niệm 73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký...
Top