vietcombank bị hack | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

vietcombank bị hack

  1. Cloud

    Vietcombank: website bị hack là do “cán bộ kỹ thuật sơ suất”

    Như tin trước đó đã đưa, trưa ngày 13/4, website của ngân hàng Vietcombank bất ngờ xuất hiện hai câu thơ chế "Trăm năm Kiều vẫn là Kiều Sinh viên thi lại là điều tất nhiên". Cùng đó ở trang con khi đăng ký email liên kết với tài khoản ngân hàng xuất hiện thông tin mô tả là "Đại học Quốc gia...
  2. Cloud

    Website Vietcombank bị hack vào trưa 13/04/2018

    Trưa ngày 13/4, website của ngân hàng Vietcombank đã bị tấn công. Hacker để lại hai câu thơ "Trăm năm Kiều vẫn là Kiều/ Sinh viên thi lại là điều tất nhiên". Cụ thể, trang web Vietcombank gặp sự cố ở trang con khi đăng ký email liên kết với tài khoản ngân hàng. Trong lúc đó, các mục khác vẫn...
Top