vien thong a | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

vien thong a

  1. Administrator

    Thương hiệu bán lẻ điện thoại Viễn Thông A đã chết

    Thông tin Viễn Thông A được mua lại bởi Vingroup từ năm 2018, thời điểm đó người dùng phần lớn chỉ nghĩ đến việc Vingroup sẽ sử dụng Viễn Thông A để mở rộng mạng lưới kinh doanh sản phẩm điện thoại Vsmart của họ. Được biết Viễn Thông A thành năm từ năm 1997 với hệ thống 200 cửa hàng và 100...
  2. Cloud

    Vingroup đã hoàn thành thương vụ thâu tóm Viễn thông A?

    DealstreetAsia cũng thông tin, quản lý của VinPro đã bác tin đồn đơn vị này đã mua cổ phần của Viễn Thông A cách đây vài tháng. Trên thực tế, nhà bán lẻ này mới đang xem xét đầu tư ở Viễn Thông A. Tuy nhiên, các chi tiết không được tiết lộ thêm. VinPro chính thức được đưa ra vào tháng 3/2015...
Top