viber | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

viber

  1. Cloud

    Facebook, Google khó được cấp phép hoạt động ở Việt Nam

    Theo dự thảo Luật An ninh mạng, Facebook, Google, Viber hay Amazon phải đặt máy chủ quản lý tại Việt Nam, mà việc này khó thực hiện. Dự thảo Luật An ninh mạng, do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến sẽ được thông qua vào giữa năm 2018. Luật quy định nguyên tắc, biện pháp, nội dung, hoạt...
Top