update ios | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

update ios

  1. Cloud

    Apple tung bản cập nhật iOS 11.0.1 sửa lỗi bảo mật

    Sau gần 1 tuần tung ra bản iOS 11 gặp nhiều ý kiến của người dung về trên các phiên bản điện thoại khác nhau. Hôm nay Apple đã bất ngờ tung ra bản iOS 11.0.1 sửa các lỗi về bảo mật, không có cập nhật thêm tính năng nào khác ở bản vá lỗi này. Việc đầu tiên của các bạn đã nâng cấp lên iOS 11 là...
Top