unikey tính năng mới | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

unikey tính năng mới

  1. VNZ-NEWS

    Unikey được cập nhật lên bản 4.6 RC1 với tính năng “Bật/Tắt tiếng Việt theo từng ứng dụng”.

    Vn-Z.vn Ngày 16 tháng 09 năm 2023, Ứng dụng bộ gõ tiếng Việt nổi tiếng Unikey vừa được cập nhật lên phiên bản 4.6 RC 1 với tính năng “Bật/Tắt tiếng Việt theo từng ứng dụng”. Theo thông báo từ Nguyễn Trần Duy Phương, một thành viên trong team phát triển unikey UniKey được cập nhật lên 4.6 RC1...
Top