ung thư vú | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

ung thư vú

  1. T

    Liệu pháp miễn dịch ATEZOLIZUMAB - hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư vú

    Những kết quả khả quan từ liệu pháp miễn dịch Atezolizumab đang được nghiên cứu và được Cơ quan Thuốc và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận là một trong những điểm sáng trong chia sẻ của TS-BS Nguyễn Duy Sinh tại hội thảo về ung thư vú di căn vào ngày 27/06 tại TPHCM. “Ung thư vú di căn" cũng...
Top