unbox lg rollable | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

unbox lg rollable

  1. VNZ-NEWS

    Mở hộp LG Rollable điện thoại có thể thay đổi kích thước màn hình

    Vn-Z.vn Ngày 22 tháng 09 năm 2022, Trước khi LG rút lui khỏi thị trường điện thoại thông minh, họ đã phát triển một chiếc điện thoại thông minh có thể thay đổi kích thước màn hình rất độc đáo là LG Rollable. LG cho biết chiếc điện thoại này sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2021. Tuy...
Top