tv thông minh xiaomi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

tv thông minh xiaomi

  1. VNZ-NEWS

    Xiaomi ra mắt Màn hình Thông minh Xiaomi Smart Display Max 86 inch giá 27 triệu VNĐ

    Sở hữu kích thước lên đến 86 inch, hình ảnh chuẩn 4K rực rỡ cùng hệ thống âm thanh vượt trội, Màn hình Thông minh Xiaomi Smart Display Max 86” mang đến một “rạp phim thu nhỏ cao cấp”, giúp người dùng trải nghiệm hoạt động giải trí đích thực ngay tại nhà. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11...
  2. VNZ-NEWS

    Xiaomi ra mắt TV thông minh 4K cao cấp tại Việt Nam giá từ 8 triệu VNĐ

    Vn-Z.vn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2022 - Xiaomi lần đầu tiên công bố tại Việt Nam dòng sản phẩm TV thông minh 4K cao cấp - Mi TV P1 Series với hai phiên bản 55 inch và 43 inch. Thực hiện những bước nhảy vọt về công nghệ lượng tử, Mi TV P1 cung cấp các chức năng vượt trội và...
Top