tsmc 2022 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

tsmc 2022

  1. VNZ-NEWS

    TSMC bắt đầu xây nhà máy sản xuất chip 7nm và 28nm tại Cao Hùng

    Vn-Z.vn Ngày 01 tháng 08 năm 2022, Theotruyền thông Đài Loan, Hôm nay TSMC cho biết rằng nhà máy sản xuất chip tại Cao Hùng sẽ bắt đầu được xây dựng trong năm nay. TSMC sẽ xây dựng một nhà máy ở Cao Hùng sản xuất quy trình 7nm và 28nm, kế hoạch bắt đầu xây dựng vào năm 2022 và sản xuất...
Top