truyền thông thương hiệu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

truyền thông thương hiệu

  1. rs_lyly2009

    Truyền thông thương hiệu không chỉ là câu chuyện Viral

    Một chia sẻ về vụ Vietjet Airl trình diễn Bikini trên chuyến đón U23 Việt Nam về nước: "Thật ra concept Tuần lộc Noel của VJA đâu có tệ, chỉ tệ vì các bạn không biết thế nào là sự tinh tế và phù hợp. Marketing Team của VJA đã nghĩ gì khi sử dụng "fake version" này cho việc Chào đón đội tuyển...
Top