trịnh nguyễn phân tranh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

trịnh nguyễn phân tranh

  1. Cloud

    Họ Trịnh xưng chúa ở Bắc, họ Nguyễn xưng chúa ở Nam

    Họ Trịnh và họ Nguyễn đều là những tôi tớ trung thành của vua Lê ở Đông Kinh (Hà Nội), đều mang khẩu hiệu "phù Lê diệt Mạc" để bảo vệ triều Hậu Lê. Thế nhưng, một họ vì có công đánh Mạc khôi phục kinh đô cho vua Lê mà sinh kiêu hãnh, muốn lấn quyền vua, nhưng vì nhà vua vẫn được lòng dân chúng...
Top