trình duyệt chrome | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

trình duyệt chrome

  1. L

    Hỏi/ Thắc mắc Làm sao để tắt thông báo Facebook trên trình duyệt Chrome?

    Các trình duyệt mới đều đưa ra các tính năng thông báo trên màn hình vô cùng cùng tiện lợi tới người dùng, đặc biệt là Chrome. Người dùng sẽ luôn cập nhập được bạn có thể cập nhật được những tin nhắn mới từ Facebook ngay cả khi bạn không truy cập. Tuy nhiên, đôi khi việc nhận quá nhiều thông...
Top