trí tuệ nhân tạo | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

trí tuệ nhân tạo

  1. baongocdc

    Thảo luận Điện toán thần kinh: Trí tuệ nhân tạo cấp độ tiếp theo

    - AI có thể hoạt động như một bộ não con người? Các nhà nghiên cứu đã đặt câu hỏi này trong nhiều thập kỷ và sự theo đuổi kéo dài của họ đã gợi lên những nghi ngờ, chế giễu, khinh miệt, và nhiều thứ khác. - Nhưng bây giờ, khi được trang bị Máy tính điện toán thần kinh, họ đã sẵn sàng cho thế...
  2. VNZ-WAD

    Vấn đề của trí tuệ nhân tạo là gì?

    Theo Howtogeek, khi một công ty tuyên bố ra mắt tính năng AI mới, nghĩa là họ đang sử dụng công nghệ máy học (machine learning) để xây dựng một hệ thống mạng nơ-ron nhân tạo (neural network) phục vụ riêng cho tính năng đó. Máy học giúp thiết bị có thể “học” cách thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ cụ...
Top