tri tue nhan tao ai | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

tri tue nhan tao ai

  1. Cloud

    Giải mã 5 suy nghĩ sai lầm về AI

    Trí tuệ nhân tạo (AI) đã xuất hiện từ nhiều thập kỷ trước, nhưng chỉ thực sự bùng nổ trong những năm gần đây. AI là một lĩnh vực của khoa học máy tính với mục đích tạo ra những cỗ máy có khả năng làm việc và tương tác như con người. AI thường bao gồm các công nghệ liên quan nhận thức vốn được...
Top