translucenttb | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

translucenttb

  1. LL Stylish

    Hướng dẫn Làm trong suốt thanh taskbar trên Windows

    Mặc định trên Windows đã được tính năng làm trong suốt thanh taskbar và một số phần khác, tuy nhiên hiệu ứng này có thể làm giảm hiệu năng của máy, hơn nữa hiệu ứng trong suốt dễ bị ảnh hưởng màu sắc của hình nền. Vậy nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm trong suốt thanh taskbar, không...
Top