tranh chế | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

tranh chế

  1. Administrator

    Những bức tranh chế trên sách giáo khoa của sinh viên học sinh trên thế giới trong giờ học

    Đôi khi gặp phải những tiết học quá dài và buồn ngủ, sinh viên học sinh ở đâu cũng vậy . Họ sẽ có những "tác phẩm" được chế ngay trên quyển sách giáo khoa . Trong những bức ảnh dưới đây Việt Nam có khá nhiều tác phẩm phong phú .Dưới đây là 16 "tác phẩm" được trang Brigtside sưu tầm ...
Top