tour 2017 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

tour 2017

  1. Administrator

    ASUS Campus Tour 2017 khởi động hành trình đến 30 trường đại học trên toàn quốc

    Hòa nhịp mùa tựu trường năm học mới, ASUS tiếp tục mang Campus Tour 2017 với chủ đề Incredibility Unlocked – Khai phóng tiềm năng cùng ASUS đến với 30 trường Đại học trên toàn quốc trong suốt tháng 9 & tháng 10 năm nay. ASUS Campus Tour là sân chơi công nghệ với một chuỗi các chương trình dành...
Top