total cookie protection là gì | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

total cookie protection là gì

  1. VNZ-NEWS

    Phiên bản Firefox 111 cho Android hỗ trợ Total Cookie Protection

    Vn-Z.vn ngày 15 tháng 03 năm 2023, Mozilla đã phát hành phiên bản trình duyệt Firefox 111 dành cho máy tính để bàn và cũng đồng thời tung ra phiên bản cập nhật Firefox 111 cho Android . Bản cập nhật này chủ yếu bổ sung chức năng Total Cookie Protection. Tính năng Total Cookie Protection là...
Top