tổ chức bí mật | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

tổ chức bí mật

  1. Administrator

    Biểu đồ hiển thị cách nhóm Bilderberg kiểm soát toàn thế giới

    Bilderberg là gì ? Đây là một nhóm câu lạc bộ bí mật nhất thế giới , mỗi năm một lần nhóm này lại tụ họp . Theo Wiki Cuộc họp Bilderberg là một hội nghị thường niên được thành lập năm 1954 bởi Hoàng tử Bernhard của Hà Lan "để thúc đẩy đối thoại giữa châu Âu và Bắc Mỹ" Mỗi lần cuộc họp nhóm được...
Top