tips game | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

tips game

  1. SenDalat9x

    [Guide] Các thuật ngữ, Mechanic cơ bản & một số tips trong LoL - Liên Minh Huyền Thoại

    League of Legends (LoL) - Liên Minh Huyền Thoại Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn các thuật ngữ thường hay sử dụng trong LoL, cùng với 1 số Mechanic (cơ chế) cơ bản trong game. Sẽ cải thiện khả năng giao tiếp cùng kĩ năng của các bạn ít nhiều đấy {big_smile}. I. Các thuật ngữ thông...
Top