tinh nang moi tren ios 12 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

tinh nang moi tren ios 12

  1. Cloud

    16 tính năng mới được cập nhật trên iOS 12

    Sáng ngày 5/5 giờ Việt Nam, Apple đã chính thức giới thiệu iOS 12 trong sự kiện WWDC 2018. Dưới đây là một số tính năng nội bật trên iOS 12 Thực tế ảo tăng cường (AR), ARKit 2, thông báo gom nhóm,… là một trong những tính năng mới của iOS 12 giúp trải nghiệm người dùng trở nên tuyệt vời và...
Top