tính năng dự đoán từ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

tính năng dự đoán từ

  1. V

    Microsoft Word sẽ có thêm tính năng dự đoán văn bản

    (Vn-Z.vn) ngày 22 tháng 2 Theo Mspoweruser, Microsoft sẽ cung cấp chức năng dự đoán văn bản cho Microsoft Word cho Windows vào tháng 3 sắp tới Chức năng dự đoán văn bản sẽ nhắc người dùng nhập văn bản tiếp theo dựa trên ngữ cảnh và học máy. Chức năng này giúp tiết kiệm thời gian của người...
Top