tiki | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

tiki

  1. VoDanhPhD

    Thảo luận Tiki và Sendo đàm phán sáp nhập cạnh tranh Lazada, Shopee?

    Nếu quá trình sáp nhập diễn ra thành công, cả hai sẽ loại bỏ bớt một đối thủ mạnh, đồng thời sẽ tạo ra một nền tảng mới, có đủ tiềm lực để "đấu" với các doanh nghiệp ngoại lai như Shopee và Lazada. Theo nguồn tin từ DealStreetAsia, hai sàn thương mại điện tử nội địa lớn nhất của Việt Nam là...
Top