tiêu chuẩn chung tiện ích mở rộng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

tiêu chuẩn chung tiện ích mở rộng

  1. VNZ-NEWS

    Chrome, Safari, Firefox và Edge hợp lực cải thiện tiện ích mở rộng trình duyệt

    Vn-Z.vn Ngày 05 tháng 06 Có thông tin Google Chrome, Apple’s Safari, Firefox và trình duyệt Microsoft’s Edge cùng nhau hợp tác nhằm cải thiện tiện ích mở rộng, có nghĩa là tiện ích mở rộng của người dùng sẽ hoạt động tốt hơn, có nền tảng bảo mật tốt hơn giúp bảo vệ người dùng khỏi phần mềm độc...
Top