thuật ngữ thường dùng nhiếp ảnh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

thuật ngữ thường dùng nhiếp ảnh

  1. VNZ-ROAD

    Hướng dẫn "Từ Điển "Thuật ngữ thường dùng trong nhiếp ảnh từ A - Z

    Trong nhiếp ảnh có nhiều thuật ngữ kỹ thuật chuyên ngành thể hiện phương pháp chụp ảnh khác nhau như: Độ sâu tiêu cự (Depth of focus), Độ sâu trường ảnh (DOF, Depth of field), Bokeh, Khẩu, Tốc .v.v.v Hãy đọc các thông tin để biết thêm nhé A AE (A/Av, S/Tv, P) Phơi sáng tự động Viết tắt từ Auto...
Top