thông tin | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

thông tin

  1. H

    Nhận định Azerbaijan vs Serbia - Duy trì ngôi đầu

    欧洲地区世界杯预选赛-阿塞拜疆 vs塞尔维亚 比赛期间:2021年3月30日,星期二22:59(格林尼治标准时间+ 7) [奉达路数据]: 1.阿塞拜疆在A组欧洲地区世界杯预选赛中排名第4,在一场比赛后得到0分。 2.塞尔维亚在2场比赛后得到4分,在A组欧洲世界杯预选赛中排名第一。 3.对阵阿塞拜疆的成就赢1,平1,输3(赔率0%,财务比率100%)。 4.阿塞拜疆在最近的10场比赛中赢得1场,吸引4场,输掉5场(胜率50%,胜率20%)。 5.塞尔维亚赢了2,输了7,在最近的10场比赛中输了1次(赔率赢了33.33%,赔率比率44.44%)。 [专家意见]...
  2. Administrator

    700 triệu điện thoại thông minh của người dùng trên toàn thế giới bị thu thập những thông tin nào

    Bạn đang sở hữu một chiếc điện thoại thông minh Android? Có thể bạn là một trong hơn 700 triệu người sử dụng điện thoại Android được bí mật gửi tin nhắn thông tin cá nhân sang Trung Quốc trong 72 giờ Hơn 700 triệu chiếc điện thoại thông minh Android đều bị cài cắm 'Backdoor' ( cửa sau) bí mật...
Top