thông tin kính thông minh xiaomi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

thông tin kính thông minh xiaomi

  1. V

    Xiaomi tiết lộ kính thông minh có thiết kế kính tinh tế với công nghệ hình ảnh ống dẫn sóng quang học MicroLED

    Vn-Z.vn ngày 14 tháng 9 năm 2021 – Công ty công nghệ hàng đầu Xiaomi hôm nay đã ra mắt kính thông minh Xiaomi - một thiết bị đeo thông minh hoàn toàn mới. Kính thông minh Xiaomi có khả năng kết hợp hệ thống hình ảnh và cảm biến trở thành một thiết kế kính tinh tế thông qua công nghệ hình ảnh...
Top