thông số aqara smart door lock n100 zigbee edition | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

thông số aqara smart door lock n100 zigbee edition

  1. T

    Aqara Smart Devices ra mắt khóa cửa Thông Minh Aqara Smart Door Lock N100 Zigbee Edition tại Việt Nam

    (Vn-Z.vn) Ngày 05 tháng 04 năm 2021 , Hôm nay Aqara – Chạm đến cuộc sống tiện nghi và thông minh đã ra mắt khóa Cửa Thông Minh Aqara Smart Door Lock N100 Zigbee Edition Tại Việt Nam đây là phiên bản quốc tế của mẫu khóa cửa thông minh N100 Mi Edition . Được thành lập vào năm 2016, Aqara là công...
Top