thiết bị phá bảo mật vân tay | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

thiết bị phá bảo mật vân tay

  1. VNZ-NEWS

    Phá bảo mật vân tay của điện thoại Android, iOS bằng thiết bị có giá tiền chưa tới 500k

    Vn-Z.vn Ngày 23 tháng 05 năm 2023, Theo thông tin được công bố bởi các chuyên gia nghiên cứu an ninh mạng từ Phòng thí nghiệm An ninh Xuanwu thuộc Tencent và Đại học Zhejiang , hình thức bảo mật bằng dấu vân tay trên điện thoại thông minh Android có thể bị phá vỡ bằng thiết bị có giá tiền chỉ 15...
Top