thiên tằm thổ đậu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

thiên tằm thổ đậu

  1. rs_lyly2009

    [Truyện Convert - Huyễn Huyễn] Nguyên Tôn - Thiên tằm thổ đậu

    Tên truyện: Nguyên Tôn Tác giả: Thiên tằm thổ đậu Thiên tằm thổ đậu nổi tiếng với 2 cuốn Đấu phá thương khung (chuyển thể thành phim) và Võ động càn khôn Thể loại: Huyền ảo (Huyễn huyễn), Tu chân Convert: @rs_lyly2009 Tóm tắt Ngô có một ngụm huyền hoàng khí, nhưng nuốt thiên địa nhật nguyệt...
Top