thầy giáo tỵ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

thầy giáo tỵ

  1. Thầy Giáo Tỵ

    Windows 10 Version 1709 - Redstone 3 - Sep 2017 - Bản update tập trung nhiều vào thực tế ảo

    Windows 10 Version 1709 - Redstone 3 - Sep 2017 (build 16299.15) Phiên bản tiếp theo của Windows 10 được Microsoft phát hành chính thức cho phép download từ 17/10 với tên chính thức Fall Creator Update. Từ phiên bản Fall Creator Update này dường như Microsoft đang chuẩn bị cho sự ra mắt của...
Top