tesla super charging pile | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

tesla super charging pile

  1. V

    Ford Super Charging Pile sao chép của Tesla

    Vn-Z.vn ngày 25 tháng 11 năm 2021, Hệ thống trạm siêu sạc mới được lắp đặt tại các đại lý của Ford ở Delaware đang gây ra một số tranh cãi. Mặc dù xe điện của Ford chủ yếu dựa vào cơ sở hạ tầng sạc công cộng nói chung, nhưng các trạm sạc trên do Ford lắp đặt và thiết kế bên ngoài của nó gặp...
Top