teardown iphone 12 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

teardown iphone 12

  1. V

    Clip teardown ( mổ bụng) đầu tiên iPhone 12 sử dụng băng tần Qualcomm X55

    (Vn-Z.vn) ngày 22 tháng 10, Hiện Apple vẫn chưa giao iPhone 12 mới đến người dùng phổ thông , chỉ một số kênh báo chí, reviews mới có sản phẩm dùng trước. Ngày mai , iPhone 12 mới đến tay người tiêu dùng, nhưng bây giờ trên mạng xã tại Trung Quốc đã xuất hiện video tháo dỡ iPhone 12 , cho phép...
Top