tắt các bản cập nhật | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

tắt các bản cập nhật

  1. E

    Hỏi/ Thắc mắc Làm sao để tắt tự động cập nhật cấu hình điện thoại?

    Mọi người ơi em có 1 con realme 5 sau 1 thời gian sử dụng bây giờ em muốn tắt cập nhật cấu hình cho nó thì làm thế nào ? Em cảm ơn (Em đã thử buộc dừng và xóa dữ liệu cái cập nhật phần mềm trong quản lý phần mềm nhưng reset máy xong thì nó lại bật lại)
  2. Cloud

    Hướng dẫn tắt các bản cập nhật tự động trên Google Play?

    Ứng dụng Android theo mặc định sẽ tự động được cập nhật từ Google Play để nâng cao hiệu suất điện thoại, mang lại các tính năng mới và sửa lỗi bảo mật. Bên cạnh chu kỳ tự động cập nhật, Google Play đôi khi còn cập nhật một lượng lớn ứng dụng cùng lúc và làm chậm điện thoại. Dưới đây là một...
Top