tạo qr code | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

tạo qr code

  1. Cloud

    Tạo QR code ngay trên iPhone

    Mã QR là viên ngọc quý mà nhiều người còn chưa nhìn ra giá trị. Chúng có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Sau khi quét, chúng đưa bạn đến một website, giúp bạn tải một tập tin hay thậm chí hiển thị cả đoạn văn bản. Mã QR còn được dùng trong thanh toán di động, vô cùng tiện lợi. Với...
Top