tăng tốc | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

tăng tốc

  1. TAT2808

    Hỏi/ Thắc mắc Cách tăng tốc 1 ứng dụng sử dụng ngôn ngữ C?

    Em mới học ngôn ngữ lập trình C với ý định làm 1 ứng dụng đơn giản để kiểm tra nếu một số là số nguyên tố Mersenne (Trước đây em có dùng python nhưng nghe nói C/C++ chạy nhanh hơn Python gấp 400 lần). Em sử dụng phương pháp Lucas-Lehmer để kiểm tra (Em muốn test một con số cực lớn). Đây là mà...
  2. Huỳnh Phúc Huy

    Hướng dẫn 10 phương pháp tăng tốc website của bạn

    Cuối tuần rảnh rỗi, mình đã sưu tầm và dịch bài này từ crazyegg.com, bài này rất hay nhưng khá dài nên mình dịch hơi lâu chút và đôi chỗ vẫn chưa chuẩn xác cho lắm {biggrin} Bài này cung cấp cho các bạn 10 phương pháp giúp tối ưu hóa, tăng tốc độ và giảm thiểu tối đa thời gian tải trang nhằm...
Top