tăng tốc độ windows 10 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

tăng tốc độ windows 10

  1. Cloud

    8 tuyệt chiêu giúp tăng tốc Windows 10

    Tăng tốc Windows 10 bạn muốn không, đây là một trong số nhiều thủ thuật giúp tăng tốc độ Windows 10 mà người dùng có thể thực hiện dễ dàng. 1. Khởi động lại máy: Nếu máy tính quá chậm sau thời gian làm việc dài thì cách đơn giản nhất là khởi động lại máy. Chế độ ngủ hoặc ngủ đông có thể giúp...
Top