tài liệu học nhiếp ảnh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

tài liệu học nhiếp ảnh

  1. H

    Hướng dẫn Download Tài Liệu Học Nhiếp Ảnh Số Toàn Tập [Tiếng Việt]

    Tài liệu học nhiếp ảnh số toàn tập được biên soạn bởi tác giả Nguoithanglong, Lekima và một số bạn khác trên các diễn đàn nhiếp ảnh của Việt Nam. Cuốn sách này sẽ chỉ dẫn tưởng tận cho bạn đọc là người mới bắt đầu làm quen với nhiếp ảnh , giải thích các ngôn tư và quy tắc. Tài liệu tự học nhiếp...
Top