svchost | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

svchost

  1. VNZ-ROAD

    Hướng dẫn svchost.exe là gì? Tại sao svchost.exe chiếm nhiều CPU và bộ nhớ

    Hẳn bạn đọc bài viết này vì băn khoăn tại sao nại có cả tá process chạy dưới cái tên svchost.exe. Bạn không thể loại bỏ chúng, và bạn cũng không nhớ có bật chúng lên không… Vậy chúng thực chất là gì? Svchost.exe là gì? Theo Microsoft: “svchost.exe là tên 1...
Top