sửa miễn phí macbook | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

sửa miễn phí macbook

  1. Cloud

    Apple nhận sửa miễn phí MacBook Pro bị phù pin

    Nếu đang dùng MacBook Pro 13 inch không Touch Bar sản xuất từ tháng 10/2016 đến tháng 10/2017, hãy chú ý vì một "lượng nhỏ" thiết bị sản xuất trong thời gian trên có thể gặp hiện tượng phù pin. Theo Engadget, Apple sẽ thay pin miễn phí cho những chiếc MacBook Pro 13 inch bị lỗi chứ không thu...
Top