stopwinupdates | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

stopwinupdates

  1. cogaikieuki96

    FreeSoft StopWinUpdates v2.7 - Công cụ tắt Update trên Windows 10

    StopWinUpdates v2.7 - Công cụ tắt Update trên Windows 10 StopWinUpdates là một công cụ mạnh mẽ để hủy kích hoạt các cập nhật Windows cũng như ngăn Windows Update cập nhật các ứng dụng Windows . Như bạn đã biết, các phiên bản mới của hệ điều hành Windows 10 (Windows 10), tương tự như phiên bản...
Top