ssh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

ssh

  1. Huỳnh Phúc Huy

    Hướng dẫn Đưa website của bạn lên Internet trong vòng nửa nốt nhạc

    # Nhanh, gọn lẹ, bao tên miền Mở Terminal/Command Promt lên và gõ: ssh -R 80:localhost:3000 serveo.net # Serveo là gì Serveo là một SSH server sử dụng cho remote port forwarding mà ko cần phải tùy chỉnh phức tạp cho modem. Khi kết nối tới Serveo các bạn sẽ nhận được tên miền trỏ thẳng tới...
  2. LL Stylish

    SSH là gì và cách kết nối Linux qua SSH

    SSH (viết tắt của từ Secure Socket Shell) là một giao thức mạng được sử dụng để đăng nhập vào một máy tính từ xa. Chẳng hạn bạn có một máy tính ở nhà cài Linux có cài SSH thì bạn có thể đăng nhập vào máy tính đó từ xa để quản lý dữ liệu. Các dữ liệu mà bạn gửi đi hoặc nhận thông qua giao thức...
Top