soc7nm | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

soc7nm

  1. Administrator

    Qualcomm gửi mẫu nền tảng di động thế hệ mới đưa kết nối 5G và Hệ thống trên một con Chip 7nm

    Ngày 22 Tháng 8 năm 2018 — Qualcomm Technologies, Inc., một đơn vị trực thuộc Qualcomm Incorporated (NASDAQ:QCOM), đã công bố thông tin về việc nền tảng di động flagship sắp tới của công ty sẽ được trang bị một SoC được phát triển dựa trên node với quy trình sản xuất 7nm. SoC 7nm có thể được kết...
Top